HavarieHlava

HAVÁRIE

UPOZORNENIE !

Pri neprirodzenom správaní rýb ( hromadný výskyt rýb na hladine s intenzívnym dýchaním, strata plachosti, nekoordinované pohyby) , prosíme ihneď oznámiť tieto príznaky na doleuvedené čísla.

V prípade zistenia akejkoľvek zmeny kvality vody, prejavujúcej sa cudzorodým zápachom, netypickou farbou, penením a ďalšími anomáliami, sprevádzajúcimi úhyn rybej osádky, môže dôjsť ku ekologickej havárii na našich tokoch.

Preto je potrebné bezodkladne zabezpečiť nasledovné:

  • okamžite oznámiť udalosť na SIŽP - Inšpektorát ochrany vôd v BB - Ing. Magic Daniel, Ing. Rybárová Ľudmila a Policajnému zboru SR
  • z miesta zhoršenej kvality vôd, alebo z miest hynutia rýb odobrať vzorky vody v minimálnom množstve 2 l a vzorky hynúcich rýb všetkých druhov a vekových kategórií
  • oznámiť havarijné zhoršenie kvality vôd príslušným funkcionárom MsO BB v dole uvedenom poradí
  • zabezpečiť kontaktné adresy očitých svedkov otravy z radov miestneho obyvateľstva

Kontakty:

inštitúcia

meno

telefón

SIŽP Banská Bystrica

Ing. Magic Daniel, Ing. Rybárová Ľudmila

0903550103, 0903770173

POLÍCIA SR

__

158

OÚ odb. životného prostredia

__

048 4147338

MsO - čistota vôd

Hazucha Milan

0905572274

MsO - hospodár

Styk Erich

0905 741581

MsO - predseda

Dianiška Ján

0905 741580

MsO - podpredseda

Ing. Fraňa Igor

0907 887794

MsO - tajomník

Ing. Lipták Jozef

0905 626517