Zaujímavé linky

http://www.srzrada.sk/                      RADA SRZ Žilina

http://www.ozrieka.sk/                      OZ na ochranu vodných tokov

http://www.animatedknots.com/                  Uzly užitočné všade...

http://www.svp.sk/svp/default.asp              Slovenský vodohospodársky podnik

http://www.rybarikpp.sk                     Rybárske Potreby - Rybárik

http://www.povazskyrybar.sk/                      ZO Považská Bystrica

http://www.srzzahorie.sk/                            ZO Záhorie

http://www.tajchy.sk/                                   ZO Banská Štiavnica

http://www.rrr.sk/                                         Ryby, rybky, rybičky

http://www.naryby-komjatice.sk/            Rybárska spoločnosť Komjatice

http://www.klubprivlace.dvebe.sk/           Klub prívlače, Púchov

http://www.puchovskyrybar.wbl.sk/               ZO Púchov

www.srzmoholic.sk                                           ZO Holíč