Prietoky pre muškárov
Ranné prietoky
Vodné toky po 1hod.
Teplota nádrží

Predpoveď na týždeň